• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/05/20 ساعت 20:34

    هر روز میام اینجا و برای افرادی که ندیدم و نمی‌شناسم، اشک می‌ریزم
    به خدا که این‌ها فقط عدد نیستن که به آمار اضافه بشن …
    #کرونا