• در میان سختی‌ها از حضور در دو قسمت آخر پادکست جالب و نوپای #آنتی‌کامز که درباره روابط‌عمومی منتشر می‌شه لذت بردم. با استاد و همکارم @Hamidreza۱۹۶۸و @SahandFardiiعزیز درباره رفتار دیجیتالی وزیر توییتری صحبت کردیم. با نظر کدوم موافقید؟

    @azarijahromi