• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/20 ساعت 12:57

    خب کشور با ۲۳هزار تا خبرنگار ‌و این‌همه رسانه دیگه فکر کنم در جنگ نرم و سخت و خشن هم حتی پیروزه!