• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/05/20 ساعت 17:38

    یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به درخواست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، ۲۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه دیتالاگر جهت سنجش و ثبت مداوم دمای یخچالهای نگهداری #واکسن خریداری کرده و به ایران وارد کردند تا در نگهداری واکسن‌ مورد استفاده قرار گیرند.