• خلاصه بحث؛ درخواست حذف وزارت ارتباطات ( به کل)، راه‌اندازی عملی شبکه ملی اطلاعات، ورود استارتاپ‌ها به بورس، تجمیع نقشه‌راه ارتباطات کشور، توکل به خدا، رها کردن مردم! #seriously