• تقریبا هیچ چیزی بیشتر از تصور آینده نسلی که توی قرنطینه ناگزیر بزرگ خواهد شد من رو نمی‌ترسونه.
    نسل‌های متعددی از ایران در سایه فقدان‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ شدن ولی دست کم هم‌دیگر رو داشتن.
    دوستان کودکی و نوجوانی من هنوزم نقش خیلی مهمی در امنیت روحیم بازی می‌کنن.