• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1400/05/19 ساعت 13:42

    ١٩ مرداد-دستگاههای مدیریت پسماند بیمارستانی جهت امحا و بی خطر سازی پسماندهای کوید در دو بیمارستان امام و فیروزگر،صبح امروز وارد کشور شدند. سازمان یونیدو این دستگاهها را با کمک مالی و فنی دولت چین و گارانتی ده ساله‌ی خدمات و تجهیزات وارد کشور نموده است.