• جمعه‌ای مشاور وزیر کشور:بحث تعطیلی در ستاد ملی کرونا مطرح شد اما حتی یک رای موافق هم نداشت.
    مگه نمکی خودش نامه نزدگفت دو هفته تعطیلی گسترده (لاک داون)انجام بدین و الا فاجعه میشه، اونوقت خودش یا نماینده‌ش رای به تعطیلی نداده.
    چرا مردم رو اذیت می‌کنید؟
    چرا به شعور ما توهین می‌کنید؟