• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/19 ساعت 09:59

    همشهریان عزیز تهرانی، ممنون می‌شوم در صورتیکه پرچم‌های بلند و یا میدان مهمی را دیدید که هنوز مشکی نشدند، به بنده اطلاع بدهید.
    #روز_اول_محرم