• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/19 ساعت 20:28

    منصور قندریز از پایه‌گذاران مکتب سقاخانه،در مدت کوتاه عمرش، تأثیرات بسزایی در جریان نقاشی معاصر ایران گذاشت. او که در آثارش، سمبل‌ها و علامت‌های مذهبی دیده می‌شود،از عناصر بصری سقاخانه‌ها و اماکن مذهبی، تعریف جدیدی ارائه داد. این اثر سال ۱۳۹۸ بر روی تمبر، ثبت و ماندگار شد.
    #محرم