• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/05/19 ساعت 12:44

    شعبه بانک #ملت خ ولیعصر با دوتا بادجه داره کار میکنه و عین نونوایی مردم پشتش صف کشیدن
    همه چیمون به هم میاد شکر خدا