• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/19 ساعت 13:40

    تصمیم #ستاد_ملی_کرونا درباره تعطیلی همان است که در توییت قبلی منتشر شد، در آن توییت هیچ اشاره‌ای به رای گیری درخصوص پیشنهاد وزارت بهداشت نشده است،اساسا وقتی پیشنهادی بامخالفت همگی واقع می‌شودلزومی به رای گیری نخواهد بود.مبنای همه تصمیمات در ستاد ملی کرونا اجماعی واقناعی می‌باشد.