• برای فعالان و کنشگران محیط زیستی، آنچه از خود رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، به مراتب مهمتر و قابل توجه‌تر است، کیفیت محیط زیستی وزرای نیرو، نفت، راه وشهرسازی، صمت و جهادکشاورزی است
    اساسا انتخابهای دکتر رئیسی، کیفیت تاب‌آوری، پایداری و آینده سرزمین را مشخص میکند/۱