• بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که احساس تنهایی کنم. انگار من را گذاشته باشند توی جعبه‌ای در بسته. اما، همیشه راهی هست… راهی که سر هر پیچ‌اش معجزه‌ای در انتظارم باشد.

    از #کتاب بیا خیال ببافیم
    نویسنده: پیتر اچ رینولدز
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان