• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/18 ساعت 16:06

    وجود پرونده‌های معوق در شعب تجدید نظر که مدت طولانی معطل مانده‌اند توجیهی ندارد. دادگستری‌ها مکلف شدند این پرونده‌ها را ظرف مدت زمان مشخصی تعیین تکلیف کنند.