• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/18 ساعت 10:10

    جناب آقاى #دکترعلیرضامرندى!
    اکنون که آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا در پیک پنجم رکورد زده است جا دارد جنابعالی که شاخص‌ترین امضاکننده نامه موسوم به۲۵۰۰نفر استاد در مورد واکسن کرونا هستید بابت تأخیر در #واکسیناسیون_عمومی یک عذرخواهی از ملت و خانواده جانباختگان کرونا بکنید.