• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/18 ساعت 11:02

    آخرین جنگ آمریکا با ما همین محاصره اقتصادی است و مطمئنم اگر استقامت کنیم پیروز خواهیم شد و این پیروزی مقدمه‌ای برای افول بیشتر آمریکا خواهد شد. و ما در دل همین سختی‌هاست که ساخته می‌شویم و پیش می‌رویم.