• به پیر به پیغمبر جیمیل همون ایمیل هست. چه داستانیه به هرکی میگی بهم ایمیل بده میگه جیمل دارم ایمیل ندارم. یا میگی جیمیلت رو بده میگه جیمیل ندارم ایمیل دارم. جالبه تو تمام سطوح هم این اشتباه رایج دیده میشه …
    #جیمیل_همون_ایمیله
    #gmail_or_Email