• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/18 ساعت 22:23

    کما فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در #ستاد_ملی_کرونا به اتفاق آرا تصویب می‌شودو نظرات فردی و بخشی ملاک تصمیم جمعی نیست. پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا درقرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا با حضور رییس جمهور محترم، باتوجه به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، #عدم_تعطیلی تصویب شد.