• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/17 ساعت 07:28

    همواره با اهالی رسانه برای استفاده از زاویه نگاه متفاوت آنها به مسائل، ارتباط دوسویه و برخط دارم. در همین روزهای اخیر هم در جمع برخی از این عزیزان از نظراتشان بهره مند شدم. #روزخبرنگار را به همه اهل قلم و خبر تبریک عرض می‌کنم.