• موضوع اینه اون پدر به بچه‌اش باید یاد بده که برای دین‌داری، برای چیزی که اعتقادته باید از چیزای دیگه که دوست داری حتی بگذری. اگر نماز اول وقت می‌خونی، یاد بگیر از دیدن سریال بگذری؛
    ما یاد گرفتیم خروخرما رو با هم نمی‌شه داشت، کاش شما هم یاد بگیرید و بعد هم به بچه‌هاتون یاد بدید.