• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/05/17 ساعت 12:26

    تمکن و حمایت مالی خیلی مهمه و آزاردهنده‌ترین آدم‌ها اونایی هستند که هی تو رو محکوم می‌کنند که وقتت رو از دست دادی، چرا پشت کار رو نمی‌گیری، داری درجا می‌زنی و …