• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/05/17 ساعت 17:05

    دفتر یونیسف ایران #روزخبرنگار را خدمت تمام عزیزان فعال در رسانه‌های کشور تبریک گفته و امیدوار است که همیشه شاهد موفقیت روزافزون خبرنگاران عزیز در فضای رسانه‌ای کشورمان و جهان باشیم.