• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

  1400/05/17 ساعت 22:24

  حتما از ارتباط بین #مدیریت_شهری با #پزشکی هسته‌ای خواهیم پرسید.

  ازینکه قرار است قانون را برای ایشان تغییر دهند!
  .@Hemmati_ir
  که فعلا در دانشگاه
  اما تا اینجا معلوم شد کی پوششی ، روکشی و سوپر پوششیه !