• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/16 ساعت 08:25

    هنوز به قله پیک پنجم #کرونا نرسیده‌ایم و اوضاع روز به روز وخیم‌تر می‌شود. در واکسیناسیون بسیار عقب هستیم. علاوه بر کمبود تخت و خستگی کادر درمان، سرم و دارو هم کمیاب شده‌است. در این وانفسا دغدغه اصلی رئیس جمهور تشکیل دولت جدید است. مردم واقعا بی‌پناه مانده‌اند. خدا به خیر بگذراند.