• چه کسی می‌تواند خدمات یک دهه مدیریت علی صالح آبادی در بورس را نادیده بگیرد؟

    از جا انداختن بازار سرمایه و اجرای قانون بازار اوراق بهادار و توسعه نهادهای مالی گرفته؛ تا راه اندازی #کدال ، معاملات آنلاین، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکت #بورس و #فرابورس و بورس‌انرژی …