• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/05/16 ساعت 12:30

    خب؛ دولت اصلاحات هم تموم شد. از اینجا به بعد بشینید و به رفاقت‌هایی که صرفا بر اساس منفعت شکل گرفته بودن بخندید