• بعد سه سال زنگ زده فوری بیست‌تومن پول لازم دارم، آبروم میره، گفتم ندارم شرمنده، فرداش زنگ زدم گفتم شرمنده تو یه بار رو زدی به من و نتونستم کاری کنم حالا مشکلت چی بود حل شد؟
    گفت: تولد خانومم بود میخواستم سورپرایزش کنم دوتا گوشی بخرم عین هم ست کنیم که متاسفانه نشد.