• کاوه علی اسماعیلی   kavehae1@

    1400/05/15 ساعت 19:14

    پشت‌سر رفقای نزدیک‌مون صحبت نکنیم، تخریب‌شون نکنیم، قضاوت‌شون نکنیم. این حرف‌ها رو از زبون دیگران می‌شنون و ناراحت میشن. حرمت نون و نمک رو نگه‌ داریم. شاید اون رفیق، جایی، طوری که نمی‌دونیم، بهمون لطف کرده باشه. بی‌معرفت و نارفیق نباشیم این دنیا، ارزش نداره