• دست انداختن خود، مهمترین فعلیه که می‌تونی در مقابل وهم انجام بدی. از توهین‌آمیزترین شکلش مثل «من سرم تو عن» تا دقیق شدن روی چیزایی که فکر می‌کنی داری ولی سرابه.
    فعلیه که کمک می‌کنه «نمی‌دانم»رو باور کنی. اسمش خضوع نیست، اسمش اینه مدام به خودت یادآوری کنی که هیچی، در مقابل حقیقت.