• تصویری از #مراسم_تحلیف که باب میل تجزیه‌طلبان است!
    سلفی موگرینی خطرناک‌تر بود یا پرچم اقلیم کردستان؟
    اقلیم کردستان تنها بخشی از کشور عراق و در مجموعه حاکمیتی، جغرافیایی و سیاسی این کشور تعریف می‌شود
    بنابراین استقبال از هر مسئولی از این اقلیم باید با پرچم عراق متحد صورت بگیرد