• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/05/15 ساعت 19:55

    «ادبیات یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین فعالیت‌های ذهن است. فعالیتی بی‌بدیل برای شکل‌گیری شهروندان در جامعه‌ی دموکراتیک مدرن، جامعه‌ای مرکب از افراد آزاد.»
    ماریو بارگاس یوسا، نویسنده‌ی اهل پرو

    #باغ_کتاب