• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/14 ساعت 11:50

    دولت جوان حزب‌اللهی صرفا یک جابه‌جایی نسلی نیست؛
    بلکه باید نسلی بیاید که عمق مسائل انقلاب و چالش انقلاب و غرب را درک کند و بداند که با مفاهیم و الگوهای مدرن (اعم از الگوهای سوسیال یا الگوهای لیبرال)، نمی‌توان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دست یافت.