• ساده‌ترین در پخت و مطبوع‌ترین غذایی که همیشه مثل بندتنبان کوتاه سراغ طبخش می‌رم، عدسیه. بدون آبلیمو، با نون. البته دومین مورد هم برنج و ماست و نونه که سوغات کودکیه و هنوز جواب میده بهم.
    وقت گرسنگی نه تحلیف مهمه و نه خ‌زهاش گرامی. توییتر هم البته به نوعی جای شکم سیرهاست.