• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/14 ساعت 17:54

    ۱۱۵ سال از یکی از وقایع تاریخی مهم دوره قاجار در باغ نیاوران می‌گذرد؛ صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵.
    فرمان تشکیل مجلس‌، در قصر صاحبقرانیه به‌شور گذاشته‌شد و مظفرالدین‌شاه آن را قرائت کرد و به‌ خط احمد قوام‌السلطنه خطاب به صدر اعظم نصراله‌خان مشیرالدوله نوشته شد.
    #مشروطه