• مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب، نماد وفاق و انسجام ملی است. امیدوارم در شأن نظام ۴۳ساله جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
    دولت آتی هم می‌توان از دولتی بخشی‌نگر به دولتی اجماع‌آفرین تبدیل شود.