• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/14 ساعت 18:29

    امیدوارم رییس جمهور نسبت به اجرای همه اصول قانون اساسی مخصوصا بندهای ۱۶ گانه اصل سوم قانون اساسی و اصولی که حقوق آحاد جامعه را تامین می‌کند اهتمام لازم را داشته باشد.