• مراسم افتتاحیه اولین دوره مدرسه سیاست‌گذاری رسانه با رویکرد تنظیم­‌گری پلتفرم­‌ها یکشنبه ۱۰مرداد در مرکز نوآوری شریف برگزار شد. این مدرسه که توسط دفتر مطالعات تنظیم‌گری #ساترا، مجموعه آموزشی و پژوهشی رسانیوم و باشگاه سیاست‌پژوهی شریف برگزار می­‌شود تا پایان شهریور‌ماه ادامه دارد.