• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/13 ساعت 16:32

    دوستانی که دارن آتیش تهیه رو فراهم میکنن برای این توپخونه دو تا نکته رو فراموش نکنن: ۱- آسیاب به نوبته و نوبت تخریب خودتون هم میرسه. ۲- شما دارین جبهه انقلاب و اصولگرایی رو میزنین و این خودزنیه.
    نکن آقا؛ برای یه جابجایی صندلی نکن اینکارا رو