• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/13 ساعت 11:14

    یه توصیه به اعضای شورای شهر ششم: مصداق اون بنده خدا نشید که اسم بچه‌ش رو گذاشت رستم و خودش میترسید صداش کنه.
    فردی رو به عنوان #شهردار انتخاب کنین که از خودتون گنده‌تر نباشه و بتونید ازش توضیح بخواین و بهتون پاسخگو باشه. اگه شهردار از شورا بزرگتر باشه شما باید به اون جوابگو باشین