• وقتشه یک میک‌آپ آرتیست دیگه بره «ابن‌خلدون» رو اجاره کنه و بعد یکسری آرتیست برن پرفورمنس ضدمیک‌آپ برگزار کنن. یه آموزش زیبایی ضدمد، ضدزیبایی دست‌ساز، ضدقشنگی عرف.
    مشکل اینه که نه چنین آرتیست‌هایی با چنین دیدی داریم -وقتی خودشون محصول همین مدن و نه از همه مهتر؛ نه حالش هست.