• تفاوت حرف زدن با «جمله‌سازی» اینه که در دومی متوجه می‌شی چقدر ذهنا «همسان‌سازی»شده و تولید انبوه، در اولی می‌بینی هنوز آدمایی هستن که ناخوداگاهشون جلوی «تولید» همسان‌سازی مقاومت می‌کنه.
    توییتر پر از آدمای دسته دومه و هرچی می‌گذره پیدا کردن آدمای دسته اول سخت‌تر میشه.