• بعضی از اینکه وضع کسب و کارشان با تصویب طرح صیانت سکه می‌شود، قند در دلشان آب شده اما ژست اخمو به خود گرفته‌اند.جا دارد تمامی رگولاتورها و ارگانهای حاکمیتی و کسب و کارهای حوزه‌ی اینترنت به طور شفاف نظر و نسبتشان را با طرح صیانت بیان کنند. مخالفید؟ منتقدید یا موافقید؟
    #وسط_بازی