• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/12 ساعت 20:03

    همسر یکی از بستگان پا به ماه است، ظاهرا برای پیاده روی بیرون رفته بوده؛ در پیاده رو از داخل یک پنجره ناغافل سگی کله‌اش را بیرون میکنه بیخ گوش این بنده خدا پارس می‌کنه! خانم زهله‌ترک شده و همون‌جا تو کوچه پس افتاده؛ البته الحمدلله الان حال خودش و بچه در راه‌شان خوبه!