• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/12 ساعت 11:40

    دشمنان ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات #رسانه‌ای دارند؛ برای تسلط بر افکار عمومی مردم مبالغ هنگفتی هزینه می‌کنند.
    فکر‌های زیادی رو به استخدام در می‌آورند برای تسخیر افکار عمومی
    در زمینه کار تبلیغاتی ضعف داریم …
    #تنفیذ