• حسین فروتن   hforootan@

    1400/05/12 ساعت 19:10

    همین هفته پیش در همین توئیتر
    ویدیوی استاد سلبریتی فلسفه رو دیدم
    مثله رو می‌گفت مثله