• آیا مدل فعلی «کنکور»، یک آزمون واقعی برای سنجش دانش‌آموزان است؟!

    توانمندی‌، استعداد و علایق؛مولفه‌های مهمی که نظام آموزشی آن را نمی‌‌سنجد.