• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/11 ساعت 18:29

    یکی از فرصت‌های استثنایی که خدای متعال در طول سال قرار داده و رزق‌های خاصه در آن تقسیم می‌شود، دهه‌ی #محرم است.
    این ایام، ایام معلومه‌ای است که رزق‌هایی در آن تقسیم می‌شود و انسان باید خودش را برای برخورداری از این رزق‌ها مهیا کند.