• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/11 ساعت 06:27

    هی ننویسید فلانی‌مون #واکسن زده ولی باز #کرونا گرفته! مگه واکسن برای نگرفتن است؟! واکسن برای افزایش ایمنی بدن اتفاقا در مواجهه با ویروسه؛ که اگر کرونا گرفتید بدن #پادتن کرونا رو داشته باشه و بسازه!