• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/05/10 ساعت 17:16

    On the occasion of #WorldBreastfeedingWeek, UNFPA Iran emphasizes on the role of breastfeeding on the health and well-being of women and children.

    به مناسبت هفته جهانی شیردهی، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بر نقش تغذیه با شیر مادر روی سلامت و رفاه زنان و کودکان تأکید می‌کند.